Bezpłatna mammografia – 17 kwietnia

Bezpłatna mammografia – 17 kwietnia

17 kwietnia (środa) od godziny 8:30 do 12

przy naszym Centrum (ul. Modrzewiowa 1/1) będzie stał Mammobus.

Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Urszulin w wieku 45-74 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zapisz się na mammografię:
– pod numerem: 42 254 64 17
– przez Internet na stronie medica.org.pl.

Do rejestracji proszę przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.

 

Bożena

Bożena

Proszę o więcej artykułów dotyczących diety w czasie ciąży. Z góry bardzo dziękuję!

Kornela

Kornela

Fajna stronka, czekam na konkursy edukacyjne i działania poza internetem 🙂

Przedszkole w Łęcznej – Casper

Przedszkole w Łęcznej – Casper

Przedszkole w Łęcznej Casper ma przyjemność brać udział w kolejnej lokalnej akcji społecznej. Naszym zadaniem w projekcie “Urszulin dla Mam” będzie organizowanie warsztatów dla Rodziców Dzieci uczęszczających do przedszkola i żłobka. Tematyka będzie dotyczyła głównie zasad zdrowego odżywania.

Obecnie prowadzimy też drugą akcję edukacyjno-informacyjną o charakterze niekomercyjnym dla Rodziców Dzieci z niepełnosprawnościami oraz Rodziców Dzieci zdrowych. “ŁączyMY w Łęcznej” to program niosący korzyści wszystkim Dzieciom i Rodzicom mieszkającym w Łęcznej i okolicach.

Obecnie prowadzimy rekrutację do Żłobka i Przedszkola dla Dzieci wymagających specjalnej opieki. Rodzice Dzieci z niepełnosprawnościami nie płacą za ich pobyt w przedszkolu. Zapewniamy zespół profesjonalnych terapeutów: Logopedę, Psychologa, Neurologopedę, Pedagogów, specjalnie przygotowaną kadrę Nauczycieli po niezbędnych kursach oraz Fizjoterapeutkę z wykształceniem medycznym. / Przedszkole w Łęcznej Casper.

Prowadzone zajęcia przeznaczone są dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wszystkie grupy są integracyjne. Głównym ich celem jest zapewnienie naszym podopiecznym wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, nie tylko w pokonywaniu trudności, ale również w rozwijaniu uzdolnień. Każdy Casperek zdobywa wiedzę o różnych typach niepełnosprawności. Kształtujemy postawę akceptacji i współdziałania z niepełnosprawnymi koleżankami i kolegami. Z łączenia świata Dzieci zdrowych oraz Dzieci ze specjalnymi potrzebami korzystają wszyscy. / Przedszkole w Łęcznej Casper.

Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb, oraz możliwości Dzieci autystycznych. Zajęcia pomagają w pokonywaniu lęków, wzmacniają wiarę we własne siły. Głównym celem zajęć jest usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, by dać Dziecku szansę na sukces, stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo – przestrzennej. W pracy z Dziećmi stawiamy na wzmocnienie wiary Dziecka we własne siły, oraz utrzymanie dobrej motywacji do dalszej pracy. / Przedszkole w Łęcznej Casper.

Przygotowaliśmy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla Dzieci z niepełnosprawnościami. Posiadamy specjalnie przygotowany pokój i specjalistyczne narzędzia oraz pomoce terapeutyczne do alternatywnej komunikacji m.in. PECS, Piktogramy, oraz Makaton. / Przedszkole w Łęcznej Casper.

Zapraszamy na profil Facebook Przedszkola w Łęcznej Casper – kliknij 🙂

 

Przedszkole w Łęcznej Casper, Przedszkole Casper, Logo dotacja nowe

Projekt: „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Łęczna” realizowany jest od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku przez Kamilę Skrzypczyńską wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedszkole Prywatne Casper Kamila Skrzypczyńska, ul. Magnoliowa 4, 21-100 Łęczna. / Przedszkole w Łęcznej

Całkowita wartość projektu: 242 568,75 zł

Cel główny Projektu: Utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych dla Dzieci (10 Dziewczynek, 10 Chłopów) w wieku 3 i 4 lat na terenie Gminy Łęczna oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia dla 40 Dzieci (20 Dziewczynek i 20 Chłopców, w tym 20 dotychczas korzystających z placówki i 20 nowych) realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz w celu zwiększenia kompetencji społecznych Dzieci w wieku przedszkolnych do 31.12.2018 r. / Przedszkole w Łęcznej

Cele szczegółowe Projektu: 1) Podniesienie jakości oferty przedszkolnej, 2) Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przedszkolnych, 3) Wyposażenie kuchni przedszkolnej w nowe naczynia dla Dzieci, 4) Zakup nowych zabawek i pomocy dydaktycznych dla Dzieci, 5) Wyposażenie placówki przedszkolnej w nowe technologie informacyjno-komunikacyjne – sprzęt komputerowy, 6) Wyposażenie placówki w sprzęt służący integracji sensorycznej, 7) Zwiększenie szans edukacyjnych Dzieci w edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych dla Dzieci nowo przyjętych i już uczęszczających do przedszkola (40 Dzieci), w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności: terapia ręki, dogoterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne. / Przedszkole w Łęcznej

Zajęcia służą poprawie motoryki ręki, usprawniają walkę z wadami postawy, służą wzrostowi kompetencji kluczowych. Celem zajęć jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz współdziałania w grupie, kształtowanie umiejętności poznawania własnych emocji i sposobów ich wyrażania, rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach, pomoc dziecku w przełamaniu lęków, poszerzanie zakresu pozytywnych doświadczeń społecznych. Zajęcia prowadzone w 2 grupach 20-osobowych, średnio raz w tygodniu, godzina lekcyjna przez okres realizacji projektu. / Przedszkole w Łęcznej

Planowane efekty: Zakup sprzętu przełoży się na trwałe poszerzenie oferty edukacyjnej placówki przedszkolnej objętej wsparciem w ramach projektu. Zakupione narzędzia IT/multimedialne usprawnią formy zajęć i staną się nieodłącznym elementem funkcjonowania placówki. Osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników znacząco wpłynie na prawidłowy rozwój psychospołeczny i emocjonalny Dzieci objętych wsparciem. Założenia projektu pozwolą na wyrównanie stwierdzonych deficytów oraz zwiększenie kompetencji społecznych. Główny nacisk położony został na poprawę motoryki ręki, usprawnienie walki z wadami postawy, wzrost kompetencji kluczowych. / Przedszkole w Łęcznej

Projekt obejmuje wsparciem: 1) Ośrodek Wychowania Przedszkolnego – Przedszkole Prywatne Casper Kamila Skrzypczyńska, ul. Magnoliowa 4, 21-100 Łęczna; 2) 20 nowo przyjętych do przedszkola Dzieci, w tym z orzeczoną niepełnosprawnością, a w przypadku zajęć dodatkowych 40 Dzieci uczęszczających do tej pory do przedszkola wraz z nowo przyjętymi Dziećmi. / Przedszkole w Łęcznej

Działania podjęte w ramach projektu są bezpłatne. Projekt – „Chętnie idę do przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Łęczna”, wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 1 2.1 Edukacja przedszkolna. / Przedszkole w Łęcznej

Lekarze Twojej Rodziny

Lekarze Twojej Rodziny

Zapraszamy od godziny 8:00 do 18:00 każdego dnia roboczego oraz W KAŻDĄ SOBOTĘ w godzinach od 8:00 do 12:00

PONIEDZIAŁEK

Robert Chudziak
lekarz rodzinny
8:00-13:30
Robert Gajewski
lekarz  
13:30-18:00
Anna Kielar
pediatra
8:00-15:00

WTOREK

Ewa Świtacz    
lekarz rodzinny    
8:00-13:00
Robert Gajewski
lekarz  
13:00-18:00
Anna Kielar
pediatra
11:00-18:00

ŚRODA

Robert Gajewski
lekarz  
8:00-13:00
Robert Chudziak
lekarz rodzinny
13:00-18:00

CZWARTEK

Magda Ciuraj-Hanczarek    
specj. ch. wewn.
8:00-18:00
Anna Kielar
pediatra
8:00-15:00

PIĄTEK

Robert Chudziak
lekarz rodzinny
8:00-18:00

SOBOTA

Magda Ciuraj-Hanczarek
specj. ch. wewn.
Ewa Świtacz
lekarz rodzinny
Alina Krzywicka
specj. ch. wewn.
Paweł Tomczyk
specj. ch. wewn.
Krzysztof Cichoń
specj. ch. wewn.
Anna Kowalczuk-Piekarz
specj. ch. wewn.
8:00-12:00

Stomatolog Dziecięcy

Stomatolog Dziecięcy

Rodzice i Dzieci chwalą nie tylko to, że można obejrzeć bajki podczas wizyty, ale też Specjalistów, którzy mają „podejście” do Młodych Pacjentów :). Specjalizujemy się w bezbolesnym usuwaniu próchnicy u najmniejszych Dzieci, ale oczywiście wachlarz usług jest szerszy.

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do rejestracji online, krótki formularz znajduje się obok.

I trymestr

I trymestr

„KALENDARZ CIĄŻY

Zobacz, jak tydzień po tygodniu rozwija się i rośnie dziecko, jak kształtują się jego narządy i co dzieje się na kolejnych etapach ciąży. Sprawdź, jak zmienia się ciało ciężarnej kobiety, posłuchaj porad ekspertów i poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1 tydzień

Jeszcze nie wiesz, że będziesz w ciąży. Nic tego nie zwiastuje, na razie poprzestajesz na planach albo… w ogóle nie myślisz o ciąży. Ale twoje ciało, jak co miesiąc, szykuje się do tego ważnego zadania. Błona śluzowa macicy złuszcza się i oczyszcza – trwa miesiączka, ostatnia przed ciążą. Kolejna czeka cię za ponad rok. Jeśli nie będziesz karmić piersią, pierwszej owulacji spodziewaj się nawet już 3 tygodnie po porodzie. Kobiety karmiące naturalnie zazwyczaj pierwszą miesiączkę dostają, gdy dziecko kończy pół roku.

MAMA

Jeśli planujesz ciążę, koniecznie przyjmuj kwas foliowy. Tak naprawdę najlepiej byłoby, gdybyś zaczęła łykać go kilka miesięcy przed zajściem w ciążę – wtedy twój organizm zdąży zgromadzić niezbędne zapasy. To ważne! Kwas foliowy sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka, zapobiega m.in. wadom układu nerwowego.
Już teraz odstaw używki, przede wszystkim papierosy i alkohol, zwróć też uwagę, by odżywiać się racjonalnie – powinnaś być w dobrej kondycji (zmiana trybu życia na zdrowszy przyda się także przyszłemu tacie!). Idealnie będzie, jeśli porozmawiasz o swoich macierzyńskich planach z ginekologiem i zrobisz badania na obecność przeciwciał toksoplazmozy i cytomegalii. Dodatkowo możesz mieć sprawdzany poziom hormonów tarczycy, obecność antygenu Hbs (świadczy o nosicielstwie wirusa zapalenia wątroby typu B) i przeciwciał przeciwko cytomegalii oraz toksoplazmozie. Jeśli nie stwierdzono u ciebie obecności HBs, warto się zaszczepić na WZW B.
Pamiętaj, że masz prawo przebadać się jeszcze przed ciążą, jeżeli lekarz jest niechętny wypisaniu ci skierowania, poszukaj innego specjalisty.

WAŻNE

Zapamiętaj datę pierwszego dnia miesiączki. Dla lekarzy to pierwszy dzień ciąży i od tego dnia będą liczyli czas jej trwania. To może być trochę mylące, dlatego już teraz naucz się orientować w tych obliczeniach – np. kiedy od zapłodnienia miną 2 tygodnie, lekarz powie ci, że jesteś w… 4. tygodniu ciąży (bo tyle minęło od pierwszego dnia ostatniego cyklu).
Sama też możesz pobawić się w prognozowanie, kiedy zostaniesz mamą, jeśli zajdziesz w ciążę w ciągu najbliższych dni. Spróbuj obliczyć termin porodu, korzystając z reguły Naegelego – czas trwania ciąży i termin porodu określa się według wzoru: pierwszy dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące +7 dni + 1 rok.

Więcej

II trymestr

II trymestr

„16 tydzień ciąży (14 tydzień od zapłodnienia)

Ciąg dalszy “upiększania” dziecka. Nosek jest dość płaski i lekko zadarty (dzięki takiej budowie, dziecku będzie łatwiej oddychać podczas ssania piersi). Zaczynają rosnąć paznokcie, ale “dotrą” do czubka palców dopiero za jakieś 4 miesiące. Pierwsze “na mecie” będą paznokcie dłoni (ok. 34. tygodnia), a miesiąc późnij paznokcie stóp. Dziecko bardzo często ssie kciuk. Słyszy też dźwięki, a raczej odczuwa je jako wibracje na skórze. Całe jego ciało pokrywa meszek (lanugo), który zniknie, zanim malec się urodzi. Meszek pozostanie jedynie na brwiach i głowie.

MAMA

Możesz być spokojna – właśnie minęło ryzyko poronienia, które po 16. tygodniu już się nie zdarza. Masz też jeszcze inne powody do radości – przykre dolegliwości z początków ciąży zniknęły bez śladu, czujesz się fantastycznie. No i stałaś się wulkanem seksu, twoje libido szaleje, a wasze życie seksualne znów jest takie ekscytujące.
Staraj się otaczać miłymi dźwiękami. Dużo słuchaj klasycznej muzyki, włączaj też relaksacyjne płyty, np. z odgłosami przyrody. Pamiętaj, że nieprzyjemne głosy, podniesiony ton, także twój, wzbudzają w dziecku niepokój.
Szykuj się na jeden z najbardziej wzruszających momentów w czasie ciąży – pierwsze ruchy dziecka! Powinnaś poczuć je między 14. a 26. tygodniem ciąży, ale możliwe, że na początku pomylisz je… ze wzdęciem.

WAŻNE

Silny i długotrwały stres w ciąży może być groźny dla dziecka. Adrenalina może wywołać skurcze macicy i przedwczesny poród. Poza tym kiedy się denerwujesz, dziecko otrzymuje mniej tlenu i substancji odżywczych, a z twojego organizmu przenikają do niego tzw. hormony stresu – kortykosterydy i katecholaminy. Pamiętaj też, że dziecko mamy, która dużo się denerwuje, może po urodzeniu być bardzo płaczliwe.
Dziecko zmieściłoby się w dłoni, ma 10-12 cm; waży 80-100 g – tyle, ile paczka herbatników.

Więcej

III trymestr

III trymestr

„30 tydzień ciąży (28 tydzień od zapłodnienia)

Dziecko pozostaje w pozycji embrionalnej, jest cały czas skulone. Już niedługo obróci się główką do dołu – ma na to jeszcze ok. 7 tygodni.
Kończy się tworzenie krwi w wątrobie i śledzionie. Odtąd miejscem produkcji krwi będzie szpik kostny. Skóra malca jest jeszcze pomarszczona, ale nie prześwitują już przez nią naczynia krwionośne.
Dziecko wciąż dużo się rusza, zwykle najchętniej w nocy, kiedy ty odpoczywasz. Ma jednocześnie coraz mniej miejsca, wkrótce jego ruchy staną się mniej gwałtowne.

MAMA

Jeśli wyniki badań na przeciwciała, np. przeciwko toksoplazmozie, wykonane na początku ciąży wykazały, że nie przebyłaś tej choroby, czas na powtórzenie badań. Koniecznie sprawdź, czy się nie zaraziłaś.
Pod koniec ciąży również można cieszyć się seksem! Upewnij się, że lekarz nie widzi przeciwwskazań, jeśli da wam zielone światło – do dzieła! I nie bój się, że dziecku stanie się krzywda. Wybierajcie pozycje wygodne dla ciebie – np. na boku, od tyłu.

WAŻNE

Dziecko ma coraz mniej miejsca w macicy, więc nie fika już tak ochoczo koziołków. Będziesz rzadziej i mniej intensywnie odczuwała jego ruchy. Malec może już być w pozycji startowej, czyli głową w dół.

Dziecko ma ok. 27 cm i waży ok. 1300 g.

Więcej

Ginekologia

Ginekologia

Usługi w ramach NFZ oraz świadczone komercyjnie. Do poradni nie jest wymagane skierowanie. W Poradni Ginekologiczno-Położniczej udzielane są porady specjalistyczne w zakresie chorób kobiecych, wraz z konieczną diagnostyką tj. badaniami cytologicznymi i mikrobiologicznymi, badaniami gruczołów piersiowych, ultrasonografii narządu rodnego z użyciem głowicy dopochwowej i przezbrzusznej. Prowadzona jest między innymi diagnostyka i leczenie stanów zapalnych szyjki macicy, pochwy i przydatków, diagnostyka i leczenie niepłodności, leczenie zaburzeń endokrynologicznych, poradnictwo w zakresie antykoncepcji oraz hormonalnej terapii zastępczej.
Poradnia realizuje kompleksową opieką nad kobietami w ciąży poprzez okresową kontrolę stanu zdrowia kobiety, przebiegu ciąży, rozwoju i stanu płodu. Poradnia zapewnia diagnostykę ultrasonograficzną w czasie ciąży, badania cytologiczne oraz badania laboratoryjne. W poradni wykonywane są zabiegi krioterapii a także badania USG (transwaginalne, ciąży, 4D), KTG przy użyciu specjalistycznego sprzętu medycznego. Świadczeń medycznych udzielamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Usługi w Poradni są świadczone na podstawie kontraktu NFZ (bezpłatnie dla Pacjentów) oraz na zasadach komercyjnych.

By skorzystać z wiedzy lekarzy specjalistów wypełnij formularz zamieszczony obok.

Pediatrzy

Pediatrzy

Diagnozujemy i leczymy choroby wieku dziecięcego jakie jak świnka, różyczka, ospa wietrzna, szkarlatyna, itp. Najlepsi lekarze rodzinni i specjalizujący w leczeniu całych rodzin. W ramach akcji “Urszulin dla Mam” przyjmuje kilkunastu specjalistów lekarzy.

By skorzystać z wiedzy lekarzy specjalistów wypełnij formularz zamieszczony obok.

Kaśka

Kaśka

Urszulin dla Mam to świetna Akcja, a u organizatora w Centrum medycznym Vita zostaliśmy przyjęci w sobotę  Mój syn dostał antybiotyk i na następny tydzień był w przedszkolu. Bardzo dziękuję!

Kamila

Kamila

Super akcja i świetni lekarze choć czasem trudno się dodzwonić :). Gorąco polecam CM VITA

Połóg

Połóg

„Połóg po cesarskim cięciu – jak wygląda?

Połóg po cesarskim cięciu może być dla kobiety trudniejszy niż połóg po porodzie naturalnym. Aby móc prawidłowo się do niego przygotować, warto wiedzieć, jak wygląda. Kobiety mają szereg pytań dotyczących tego okresu. Ile trwa połóg po cesarce? Kiedy można współżyć? Jak długo goi się rana? Jak dbać o krocze?

Znieczulenie przy cesarskim cięciu – skutki uboczne

Przede wszystkim należy pamiętać, że cięcie cesarskie to operacja chirurgiczna brzucha. Kobieta po cięciu cesarskim niewątpliwie czuje się gorzej niż kobieta po porodzie naturalnym. Jest ona bardziej osłabiona, potrzebuje więcej pomocy przy codziennych czynnościach. Oprócz typowych objawów występujących w połogu (odchody połogowe, obkurczanie się mięśnia macicy) dochodzą dodatkowe czynniki, z którymi kobieta musi sobie poradzić.
Jeśli podczas operacji zastosowano znieczulenie ogólne, kobieta może zmagać się z takimi objawami jak nudności, wymioty, ból głowy i gardła oraz silne osłabienie. W przypadku kiedy zastosowano znieczulenie podpajęczynówkowe, typowymi dolegliwościami są drżenie ciała, uczucie zimna, silny ból głowy czy też uczucie bezwładności w nogach. Po znieczuleniu podpajęczynówkowym zaleca się nie unoszenie głowy przez około cztery godziny po cięciu cesarskim.

Cesarskie cięcie – kiedy można wstać?

Jeśli chodzi o wstawanie z łóżka, po cesarskim cięciu należy to zrobić jak najszybciej jak tylko będzie to możliwe. Próba uruchomienia powinna zostać podjęta w chwili, gdy tylko znieczulenie przestanie działać. Stawianie pierwszych kroków powinno nastąpić już po 6–8 godzinach po operacji.
Zaleca się, aby kobieta próbowała poruszać stopami (kręcić kółeczka) jeszcze w czasie leżenia w łóżku. Spowoduje to przyspieszenie uruchomienia krążenia w kończynach dolnych i pomoże zapobiec zatorom oraz zakrzepicy żył głębokich.
Bardzo ważne jest to aby przy próbach uruchomienia ktoś kobiecie towarzyszył. Najpierw należy usiąść na łóżku, następnie powoli wstać i przespacerować się po sali. Pierwsze kroki mogą sprawiać ból, ale w miarę upływu czasu ból będzie coraz mniejszy.

Problemy z wypróżnianiem i oddawaniem moczu po porodzie

Problem z wypróżnianiem po cesarskim cięciu jest dość powszechny. Jeśli w ciągu maksymalnie pięciu dni po operacji kobieta nie wypróżni się, należy zastosować czopek glicerynowy bądź laktulozę. Aby przeciwdziałać zaparciom po cesarce, należy stosować dietę lekkostrawną, pamiętając o spożywaniu produktów bogatych w błonnik pokarmowy.
Do momentu aż jelita nie podejmą czynności, kobieta nie je nic. Następnie dostaje kleik. Zwykle już w trzeciej dobie po operacji można już normalnie jeść, pamiętając o tym aby dieta była lekkostrawna obfita w błonnik. Nieprawidłowa dieta będzie sprzyjała zaparciom, wzdęciom i gazom. Bardzo ważne jest również to, aby pić codziennie około 2,5 litra wody.

Problemem może okazać się także oddawanie moczu. Po cesarce do momentu uruchomienia kobieta ma założony cewnik Foleya, który służy do opróżniania pęcherza moczowego. Kidy tylko kobieta stanie już na nogach, cewnik zostaje usunięty i może udać się do toalety. Pierwsze oddanie moczu po cesarce może być dość trudne, dlatego tez zaleca się odkręcenie wody w kranie. Szum wody może ułatwić oddanie moczu.

Więcej

Poród

Poród

„Mechanizm porodu, czyli przygotuj się na najważniejszy moment w życiu

Strach przed bólem, obawa o zdrowie dziecka i własne, a jednocześnie oczekiwanie i ekscytacja to emocje nieodłącznie towarzyszące kobiecie w ciąży. Zbliżający się poród jest fizjologicznym procesem, doskonale zbadanym i opisanym przez świat nauki, a mimo to wciąż nie da się przewidzieć jego dokładnego przebiegu. Warto jednak przed rozwiązaniem dowiedzieć się jak najwięcej na temat mechanizmu porodu, aby przeżyć go świadomie, mając poczucie, że rozumiemy sytuację i konsekwencje często nagłych decyzji, które muszą zostać podjęte na sali porodowej.
W zdobyciu wiedzy pomoże ci nie tylko specjalistyczna literatura, ale również zajęcia w szkole rodzenia. W większości z nich tematyce fizjologicznego mechanizmu porodu poświęca się co najmniej jedno spotkanie z przyszłymi rodzicami. Jeśli w trakcie ciąży korzystasz ze wsparcia położnej lub douli, również one mogą szczegółowo wyjaśnić, jak przebiega mechanizm porodu, jak go zrozumieć i wykorzystać tę wiedzę, gdy twoje dziecko przychodzi na świat.

W kobietach drzemie moc natury

Mechanizm porodu to zespół biomechanicznych procesów, których efektem jest urodzenie dziecka i tym samym zakończenie okresu ciąży. Zanim jednak maluch pojawi się na świecie, oboje będziecie ciężko pracować na wasz pierwszy, wspólny sukces. Lekarze i położne zwracają uwagę, że termin „poród siłami natury” nie powstał przypadkowo. Podkreśla on doskonałe przygotowanie organizmu przyszłej mamy do przebycia porodu zarówno pod względem biofizycznych mechanizmów jak i wystarczających zasobów energii.
Aby w organizmie matki uruchomił się mechanizm porodowy, płód musi osiągnąć biologiczną dojrzałość (w tym gotowość do samodzielnego funkcjonowania poza organizmem mamy). Gdy ten moment nadchodzi, ciała kobiety i maluszka przygotowują się do porodu. Dochodzi wówczas do szeregu zmian biologicznych i hormonalnych, których celem jest zainicjowanie akcji skurczowej. Od tej chwili rozpoczyna się poród, a jego przebieg dzieli się na cztery okresy.

Pierwszy i drugi okres porodu

Pierwsza faza porodu nazywana jest okresem rozwierania. Jej istotą jest skracanie i rozwieranie szyjki macicy. Trwa to od kilku do kilkunastu godzin. Kobieta odczuwa wówczas regularne skurcze, których intensywność narasta. Jednocześnie dziecko przygotowuje się do drogi przez kanał rodny. Jeśli wszystko przebiega prawidłowo, główka malucha powinna być skierowana w dół (to ułożenie podłużne główkowe). Jednocześnie twarz dziecka i plecki układają się w kierunku bioder kobiety. Dzięki temu szersze fragmenty główki dopasowują się do kształtu i wymiarów miednicy.
W tym czasie rozwarcie szyjki osiąga około 10 centymetrów, a bóle skurczowe zamienią się w tzw. bóle parte. To znak, że poród przechodzi w drugą fazę. Uczucie parcia związane jest z naciskiem główki dziecka na odbytnicę. Jednocześnie kobieta ma wpływ na siłę skurczów, mogąc wspierać je odpowiednim parciem i oddechem (właściwej techniki oddychania podczas porodu również można nauczyć się na zajęciach w szkole rodzenia).
Ta faza trwać może bardzo krótko (od kilkunastu minut do dwóch godzin). W tym czasie położna widzi już główkę malucha i gdy tylko poinformuje o tym matkę, w rodzącą często wstępują nowe siły. Kiedy główka jest już na świecie, kolejnym kluczowym momentem jest przedostanie się barków. Pozostałe części ciała mają już mniejszy obwód, więc ich przejście przez kanał rodny nie jest problemem. W tym momencie w sali porodowej powinien rozlec się pierwszy krzyk malucha. Tak kończy się druga faza porodu.

Więcej

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Chwalone położne zapraszają 🙂 Barbara KAMIŃSKA i Małgorzata OŁTUSZYK

Odbywają się w klimatyzowanej sali, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Według planu opieki ustalonego podczas pierwszego spotkania obejmują zajęcia teoretyczne oraz warsztaty wraz z instruktażem, w grupach po 5-7 par. Kurs obejmuje 7 spotkań dwugodzinnych.

Ze względu na część warsztatową zajęć prosimy o wygodny strój, obuwie zmienne lub ciepłe skarpety. Na kurs najlepiej zapisać się między 21 a 24 tygodniem ciąży.

By dowiedzieć się więcej przejdź na www.

Dieta w ciąży

Dieta w ciąży

„Owoce w ciąży – jakie jeść, a których unikać?

Wiele ciężarnych kobiet zastanawia się, jak powinna wyglądać ich dieta, aby dostarczała wszystkich cennych witamin i składników mineralnych. U przyszłych mam pojawiają się często wątpliwości dotyczące owoców w ciąży, takich jak np.: jabłka, śliwki, cytrusy, winogrona czy truskawki. Mimo tego że zawierają cenne związki (np. potas, błonnik, karoten czy kwas foliowy) niektóre z nich należy ograniczyć w diecie ciężarnej. Jakie owoce jeść w ciąży, a których unikać?

Dlaczego warto jeść owoce w ciąży?

Dieta kobiety ciężarnej powinna dostarczać jak najwięcej składników odżywczych, witamin oraz składników mineralnych. Doskonałą grupę produktów, która obfituje w powyższe składniki, stanowią właśnie owoce. Dodatkowo są smakowite i stanowią dobry zamiennik słodyczy i niezdrowych przekąsek.
Specjaliści zalecają zjadanie 3–5 porcji owoców dziennie, również pod postacią naturalnego soku czy sałatki. Dlaczego te artykuły spożywcze są tak ważnym składnikiem dobrze zbilansowanej diety?

 • Dostarczają naturalnych witamin biorących udział w procesach antyoksydacyjnych i chroniących komórki organizmu przed niekorzystnymi zmianami.
 • Wysoka zawartość potasu i niska sodu pozwala na utrzymanie prawidłowego nawodnienia organizmu, co dodatkowo zapobiega powstawaniu obrzęków.
 • Owoce są dobrym źródłem naturalnego błonnika niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jelit. Włókno pokarmowe zapobiega zaparciom w ciąży.
 • To produkty naturalne, nieprzetworzone, które nie zawierają żadnych sztucznych dodatków czy barwników.

Ponadto większość owoców wykazuje działanie zasadotwórcze, chroniąc tym samym przed zakwaszeniem, czyli zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

Dieta ciężarnej – jakie owoce jeść w ciąży?

Owoce, które można umieścić w diecie kobiety w ciąży, zostały opisane poniżej.

 • Jabłka w ciąży – to owoce pochodzące z lokalnych upraw i właśnie te najlepiej zjadać ze skórką, ponieważ pod nią znajduje się najwięcej witamin. Jabłka kupione w sklepie najczęściej są pryskane preparatami chroniącymi je przed zepsuciem – w tym przypadku warto je obierać. Owoce te zawierają dość duże ilości witaminy C, która – oprócz działania antyoksydacyjnego – wspomaga także system odpornościowy, chroniąc przed infekcjami. Jabłka to także spora dawka rozpuszczalnego błonnika eliminującego toksyny z organizmu, regulującego pracę jelit ii chroniącego przed zaparciami.
 • Kiwi w ciąży – owoc o wysokiej zawartości witaminy C. Owoce kiwi zawierają spore ilości witaminy E, kwasu foliowego, potasu i pektyn. Kwas askorbinowy przyczynia się do zwiększenia wchłaniania żelaza, warto zatem łączyć produkty bogate w żelazo ze świeżymi owocami. Kiwi zawiera także kwas foliowy niezbędny dla prawidłowego przebiegu ciąży.
 • Maliny w ciąży – owoce o działaniu przeciwzapalnym, rozgrzewającym, napotnym. Są dobrym źródłem: witaminy C, karotenu, folianów, cynku, potasu oraz błonnika. Zawarty w nich kwas salicylowy wspomaga system odpornościowy oraz leczenie przeziębienia. Maliny zawierają także flawonoidy o udowodnionym korzystnym działaniu na zdrowie.
 • Śliwki w ciąży – są bogatym źródłem pektyn korzystnie wpływających na funkcje jelit, przez co zapobiegają występowaniu zaparć. Pektyny oraz obecne w śliwkach kwasy (winowy, jabłkowy) oczyszczają przewód pokarmowy z toksyn. Owoce te zjadane w okresie ciąży pomagają uzupełnić takie składniki mineralne, jak: żelazo, fosfor, wapń. Duża zawartość witamin z grupy B oraz magnezu wspomagają prawidłowe działanie układu nerwowego.
 • Granat w ciąży – owoc ten stanowi źródło: antyoksydantów, witaminy A i E (chroniących układ krwionośny oraz wzrok) oraz naturalnych przeciwutleniaczy. W granacie obecna jest także: witamina C, witaminy z grupy B, a także potas, żelazo, wapń, magnez, jod. Wszystko to sprawia, że owoc granatu jest doskonałą bombą witaminową dla ciężarnej.

Istnieje jednak kilka owoców, których spożywania w czasie ciąży należy unikać.

Więcej

Przebieg ciąży

Przebieg ciąży

Najgorsze produkty w diecie ciężarnej

Kobiety w ciąży powinny jeść dla dwojga – czyli dwa razy lepiej niż dotychczas. W diecie kobiety nie powinno być żywności, która może zagrozić rozwojowi dziecka w życiu płodowym. Jakie są najgorsze produkty w diecie ciężarnej?

Ryby zanieczyszczone rtęcią

Ryby są wartościowym elementem diety, ale w diecie kobiety ciężarnej powinny zleźć się tylko te pochodzące z naturalnych źródeł, najlepiej nie z hodowli. Ponadto kobiety w ciąży nie powinny jadać ryb zanieczyszczonych rtęcią i innymi metalami ciężkimi. Najbardziej zanieczyszczone ryby to: marlin, tuńczyk, rekin, miecznik, panga, tilapia i ryba maślana. Wśród ryb popularnych w Polsce najwięcej rtęci zawierają:

 • tuńczyk,
 • okoń,
 • węgorz,
 • płoć.

Wpływają one na upośledzenie rozwoju mózgu i układu nerwowego dziecka w okresie życia płodowego. Ciężarne i karmiące piersią powinny jadać tygodniowo nie więcej niż 150 g tuńczyka oraz poniżej 350 g ryb o niskim poziomie rtęci.

Niepasteryzowane mleko i nabiał

Niepasteryzowane mleko oraz przetwory mleczne mogą być niebezpieczne dla kobiet w ciąży ze względu na ryzyko zakażenia bakterią Listeria monocytogenes. Infekcja bakteryjna nazywana listeriozą jest niebezpieczna dla płodu. Może przebiegać bezobjawowo lub przypominać grypę z wysoką gorączką, wymiotami, biegunką, drgawkami i czasową utratą przytomności.
Listeria przechodzi przez barierę krew-łożysko. Zakażone noworodki mają często zapalenie spojówek, błon śluzowych nosa, a czasem objawy zapalenia płuc. Listerioza może doprowadzić do urodzenia dziecka z ciężką postacią choroby wrodzonej, poronienia lub urodzenia martwego dziecka. Feta, mozzarella, camembert, brie czy bleu mogą być pasteryzowane lub nie, dlatego należy zawsze sprawdzać informację na opakowaniu.

Żywność i napoje z puszki

Wnętrza puszek wyściełane są bisfenolem A (BPA) – substancją o szerokim toksycznym wpływie na zdrowie, która przenika do żywności i wchłania się z przewodu pokarmowego. BPA budową przypomina żeńskie hormony płciowe estrogeny, dlatego ingeruje w funkcjonowanie układu hormonalnego. Oficjalnie nie zaleca się ograniczania źródeł BPA, jednak niektóre badania sugerują, że związek ten oddziałuje negatywnie na rozwój mózgu, gruczołu krokowego oraz zmiany w zachowaniu u płodów, niemowląt i dzieci.
Ponadto ekspozycja na BPA może:

 • wywoływać astmę u niemowląt narażonych na kontakt z BPA w życiu płodowym,
 • powodować zaburzenia rozwojowe i prowadzić do uszkodzenia mózgu u dzieci narażonych na kontakt z BPA w okresie ciąży i w pierwszych latach po urodzeniu,
 • wywoływać poronienia i przedwczesny poród,
 • wpływać na występowanie zespołu policystycznych jajników i endometriozy,
 • zaburzać równowagę hormonów płciowych u kobiet i mężczyzn.

Więcej

Zdrowie po porodzie

Zdrowie po porodzie

Pogryzione brodawki – czym smarować i co robić, kiedy dziecko gryzie brodawki?

Pogryzione brodawki to najczęściej efekt nieprawidłowego przystawiania dziecka do piersi. Piersi po porodzie bolą na skutek zmian hormonalnych, a nieprawidłowe karmienie jedynie nasila dolegliwości. Co robić, kiedy brodawki bolą, są poranione i krwawią? Czym je smarować? Jak karmić piersią, by zapobiec bolesnym dolegliwościom?

Zła technika karmienia – przyczyna pogryzionych brodawek

Piersi po ciąży są o wiele bardziej wrażliwe i nawet na dotyk mogą reagować bólem. Najprawdopodobniej tkliwe piersi po porodzie to efekt zmian hormonalnych, które zachodzą w organizmie kobiety w czasie ciąży i utrzymują się w czasie laktacji.
Karmienie piersią, może nasilać wspomniane dolegliwości, zwłaszcza kiedy młoda mama nie wie, jak robić to prawidłowo. Przyczyną pogryzionych brodawek jest właśnie nieodpowiednia technika karmienia. Mowa jest głównie o nieprawidłowym przystawieniu dziecka do piersi oraz o niewygodnej pozycji do karmienia. Błędy te sprawiają, że dziecko gryzie brodawkę i szarpie ją dziąsłami, ponieważ jest w stanie uchwycić jedynie sutek.
W konsekwencji nie jest w stanie ssać piersi w taki sposób, jak należy.
Warto pamiętać, że przyczyną bolących i poranionych brodawek mogą być zakażenia grzybicze lub bakteryjne. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem, który wdroży odpowiednie leczenie.

Bolące, popękane, poranione brodawki – jak karmić piersią?

Wiele młodych mam nie wie, jak karmić piersią, a jednocześnie nie zdaje sobie sprawy z popełnianych błędów. Jak rozpoznać, że nieprawidłowo przystawiamy dziecko do piersi?

 •  Dziecko obejmuje buzią samą brodawkę.
 • Czubek nosa dziecka i broda nie stykają się z piersią.
 • Wyraźnie słyszalne jest cmokanie malucha.
 • Nie słychać odgłosu połykania pokarmu.

W powyższych sytuacjach należy umiejętnie przerwać proces karmienia. W tym celu delikatnie wsuwamy palec do ust dziecka i odłączamy je od piersi. Uważa się, że dzieci, które mają podawany smoczek częściej gryzą brodawki mamy, gdyż traktują sutki bardziej brutalnie.
Prawidłowo przystawiony do piersi maluch obejmuje ustami nie tylko brodawkę ale też znaczą część otoczki. Buzia dziecka powinna być wypełniona przez pierś, wargi powinny być wywinięte. Broda oraz czubek nosa dziecka powinny stykać się z piersią a mama powinna słyszeć odgłos połykania. Przed przystąpieniem do karmienia warto zrobić ciepły okład na piersi. Ciepło rozszerzy przewody mleczne i pokarm będzie znacznie lepiej wypływał. Należy zwracać również uwagę na to aby zaczynać karmienie od piersi, która mniej boli.

Czym smarować pogryzione sutki?

Dopóki mama i dziecko nie nauczą się prawidłowego karmienia piersią, może być ono dość nieprzyjemne. Brodawki bardzo często są zaczerwienione, krwawią, na ich powierzchni widoczne są rany, które później zamieniają się w strupki. Co robić, kiedy doszło już poranienia sutków, by złagodzić dolegliwości?
Bardzo skuteczną metodą na przyspieszenie gojenia się sutków jest smarowanie brodawek pokarmem, który wykazuje właściwości bakteriobójcze. W tym celu po karmieniu dziecka należy kilka kropel mleka rozprowadzić na brodawce i pozostawić do wyschnięcia. Jeśli smarowanie mlekiem nie pomaga, można sięgnąć po krem ochronny (jego skład musi być bezpieczny dla dziecka).
Bolących i popękanych brodawek nie należy myć zbyt często, tj. maksymalnie dwa razy dziennie. Do mycia piersi nie należy używać mydła, gdyż jego zasadowy odczyn wysuszy skórę, co przyczyni się do jeszcze większego podrażnienia tej delikatnej okolicy. W sytuacji, kiedy pogryzione sutki są bardzo poranione i krwawią, należy przemywać je łagodzącym naparem z szałwii luz nagietka.

Więcej

Przedszkolak

Przedszkolak

„5 zasad, które sprawią, że twoje dziecko będzie pewne siebie

Poczucie własnej wartości buduje się w dzieciństwie, a kierownikami budowy są w tym przypadku rodzice. Sprawdź, co możesz zrobić, by twój malec wszedł w dorosłe życie przekonany, że jest wartościowym, fajnym człowiekiem.

Nie, to nie jest poradnik “jak stworzyć narcyza”. Nie będziemy przekonywać, że w dzisiejszych czasach pewności siebie nigdy za wiele. Chcemy natomiast Ci podpowiedzieć, jak można wspierać dzieci, by czuły się dobrze ze sobą, potrafiły zadbać o siebie i walczyć o swoje, nie krzywdząc innych.

1. Stawiaj przed dzieckiem wyzwania

Najpierw małe zadanie: zastanów się nad tym, jakie masz zalety, a potem pomyśl, na jakiej podstawie je wymieniłaś. Czy były w twoim życiu zdarzenia, które sprawiły, że tak myślisz o sobie (np. wiesz, że jesteś komunikatywna i otwarta, bo na każdej imprezie poznajesz mnóstwo ludzi)? Czy może raczej powtarzasz tylko cudze opinie na swój temat?
I jak? Możemy się wręcz założyć, że nie jesteś dumna z tego, co nie znalazło odzwierciedlenia w życiu. Jeśli nigdy nie miałaś sytuacji, w których mogłaś wykazać się odwagą, raczej nie powiesz o sobie „jestem odważna”. Z dziećmi, nawet tymi najmłodszymi, jest tak samo. Jeśli uda im się zrobić fikołka, nauczyć się jeździć na rowerze czy pływać, będą bardziej skłonne uwierzyć w to, że są wysportowane czy sprawne. Jeśli nie mają takich doświadczeń, to bez względu na to, co powie mama, raczej nie będą uważać siebie za „małego sportowca”. Dzieciom trzeba więc dawać wyzwania. Powinny być na tyle duże, by podołanie im nie było proste, ale też nie tak duże, by dziecko na nich poległo.
Uwaga! To nie znaczy, że masz stawiać przed maluchem specjalne zadania, tylko raczej dawać okazję (czasem wystarczy jej nie zabierać 😉 by dziecko mogło przekonać się, jakie ma możliwości, spróbować swoich sił.

2. Koncentruj się na mocnych stronach dziecka

Nasz system edukacyjny ma taką konstrukcję, że niemal wymusza na nauczycielach i wychowawcach koncentrację na brakach i niedociągnięciach u dzieci. Jeśli np. malec ponadprzeciętnie dobrze czyta, „odhacza się” to, jako tę umiejętność, nad którą już nie trzeba pracować (czytaj: poświęcać uwagi) i zajmuje się tym, co sprawia problem. Dąży się do tego, by dzieci były mniej więcej tak samo dobre w różnych dziedzinach.
Nie mamy oczywiście nic przeciwko temu, by pomagać przedszkolakom w tym, co sprawia im trudność, zwłaszcza jeśli ma to być podstawa ich dalszej edukacji. Chodzi jednak o to, by nie przesadzać z tym „poprawianiem dziecka”, tylko zacząć więcej uwagi poświęcać temu, co wychodzi mu świetnie.

3. Chwal umiejętnie

Rób to często, ale tylko wtedy, kiedy rzeczywiście masz powód (dzieci świetnie wyczuwają fałsz). Chwal za to, co dziecko zrobiło i na co miało wpływ np. za piękny obrazek, a nie za to, jakie się urodziło (śliczne, z cudownymi lokami…). Podziwiając dokonania malucha koncentruj się na nim, a nie na tym, jak słabo wypadli jego rówieśnicy. Doceniaj nawet najmniejszy wysiłek, a wypowiadając ciepłe słowa, skup się na dziecku, zamiast rzucać uwagi w przestrzeń znad komputera. Bądź konkretna – mów nie tylko, że „poszło świetnie”, ale też co dokładanie ci się spodobało np. to, że wieża z klocków jest wyjątkowo wysoka, a wymyślona piosenka – dowcipna i wesoła.

Więcej

Dziecko 1-3 r.ż.

Dziecko 1-3 r.ż.

„Zatrucie pokarmowe u dziecka – przyczyny, objawy, domowe sposoby

Zatrucie pokarmowe u dzieci to częsta dolegliwość. Przyczynami są tu zakażenia (wirusowe – np. rotawirusy i norowirusy, bakteryjne, pierwotniakowe oraz pasożytnicze). Zatrucia u niemowlaka mogą być bardzo groźne, ponieważ prowadzą (w bardzo krótkim czasie) do pojawienia się objawów odwodnienia u dziecka. Z tego względu bardzo ważne jest odpowiednie nawadnianie organizmu (doustne płyny nawadniające), podawanie elektrolitów oraz glukozy. Objawy zatrucia pokarmowego to: biegunka, wymioty, brak apetytu, silne i skurczowe bóle brzucha, czasem – gorączka. Wśród domowych sposób wymienia się lekkostrawną dietę i podawanie probiotyków dla dzieci.

Zatrucie pokarmowe u dziecka – jakie są przyczyny?

Zatrucie pokarmowe u dziecka to jeden z częstszych powodów wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, a także hospitalizacji na oddziale pediatrii.
Objawia się wymiotami i biegunkami u dziecka, które – nieleczone w odpowiedni sposób – mogą prowadzić do bardzo poważnych powikłań. W skrajnych przypadkach, zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci, mogą spowodować zgon. Dlatego tak ważne jest, aby każdy rodzic znał podstawowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia biegunki lub wymiotów u dziecka.
Najczęstsze przyczyny zatrucia pokarmowego u dzieci zostały opisane poniżej.
– Zakażenia wirusowe – są najczęstszą przyczyną biegunki najpowszechniejszymi wirusami w naszej strefie klimatycznej są rotawirusy u dzieci i norowirusy. Zwykle największa zachorowalność notowana jest w miesiącach jesiennych oraz wiosennych. Chore dziecko wydziela wirusy – w domu, przedszkolu, szkole.
– Zakażenia bakteryjne – głownie pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), Salmonella, Shigella. Zatrucia pokarmowe bakteriami zdarzają się w przypadku spożycia przez dziecko nieświeżych produktów – przetwory mleczne, mięso, ciasta z kremami i śmietaną, nieświeże jaja.
– Zakażenia pierwotniakowe i pasożytnicze – ameba, Lamblia (lamblie u dzieci), tasiemce.
Do objawów zatrucia pokarmowego może dojść także w wyniku spożycia przez dziecko niejadalnych grzybów.

Objawy zatrucia pokarmowego a odwodnienie u dziecka

Objawy zatrucia pokarmowego u dziecka to: wymioty, biegunka, kurczowe bóle brzucha, brak apetytu. Czasami pojawia się gorączka.
Głównym zagrożeniem zatrucia pokarmowego jest odwodnienie u dziecka. Jest to związane z ciągłą utratą wody i elektrolitów wraz z wymiotami oraz płynnym stolcem, a także niedostatecznym wyrównywaniem tych strat. Szczególnie niebezpieczne jest zatrucie pokarmowe u niemowlaka, ponieważ w tym przypadku bardzo szybko rozwija się odwodnienie zagrażające życiu.
Pierwszymi objawami odwodnienia u dziecka są: senność, osłabienie, apatia. Niemowlęta mogą wykazywać niepokój i płaczliwość lub odwrotnie – są senne i nieaktywne. Poza tym pojawia się zwiększone uczucie pragnienie, które zanika wraz z nasilaniem się stopnia odwodnienia.
Do typowych objawów odwodnienia u dziecka należą: suchość, bladość, ochłodzenie, skóry, suchość błon śluzowych jamy ustnej, spierzchnięcie i pękanie ust, zapadnięcie gałek ocznych, wyostrzenie rysów twarzy, zapadnięte ciemiączko u niemowląt, spadek wagi ciała, zmniejszenie ilości oddawania moczu (do bezmoczu włącznie).
Rodzice pytają często: „zatrucie pokarmowe u dziecka – ile trwa?”. Objawy mogą się utrzymywać do kilku dni.

Więcej

Niemowlę

Niemowlę

„Sposoby na kolkę u niemowlaka – co robić, kiedy niemowlę ma kolkę? 

Kolka u niemowlaka objawia się dokuczliwym skurczowym bólem brzuszka występującym przede wszystkim w godzinach wieczornych. Kiedy dziecko ma kolkę, głośno płaczę, pręży ciało, a jego brzuszek jest twardy i napięty. Istnieje wiele sposobów na kolkę, które pomagają pozbyć się nadmiaru gazów w jelitach i wzdęć, a tym samym złagodzić dolegliwości i uspokoić malucha. Co robić, kiedy niemowlę ma kolkę? Jak mu pomóc?

Kolka u niemowlaka – przyczyny kolkowego bólu brzucha

Przyczyną kolki u niemowlaka jest niedojrzałość układu pokarmowego Ataki kolki, czyli nagłego i bolesnego skurczu jelit, pojawiają się zwykle między 1 a 3. miesiącem życia dziecka. Ataki pojawiają się około trzy razy w tygodniu i trwają co najmniej trzy godziny dziennie. Dziecko zaczyna płakać najczęściej w godzinach wieczornych. W trakcie ataku kolki dziecko pręży się, wierzga nóżkami, zaciska piąstki. Brzuszek niemowlaka jest twardy i napięty. Kolka ustępuje zwykle około 3 miesiąca życia.
Powodem kolki u noworodka oprócz niedojrzałości układu pokarmowego może być również alergia na białko mleka krowiego, które spożywa mama bądź też niedobór enzymu (laktazy), który odpowiada za trawienie laktozy (cukier zawarty w mleku). Czynnikiem predysponującym do pojawienia się kolek niemowlęcych może być też duża ilość połykanego powietrza podczas karmienia piersią lub ssania butelki. Gromadzące się w jelitach powietrze jest przyczyną wzdęć i może powodować bolesne skurcze brzuszka u dziecka.

Jak karmić, żeby dziecko nie łykało powietrza? 

Istnieje kilka sposobów na atak kolki u niemowlaka, które mogą przynieść ulgę dziecku. Pierwszym z nich jest odpowiednie karmienie. Uważa się, że zbyt szybkie i łapczywe jedzenie może być przyczyną kolek u dziecka. Dziecko, które je szybko, połyka duże ilości powietrza, które wywołują wzdęcia i nadmiar gazów. Jak karmić dziecko, by nie miało kolki? W trakcie karmienia piersią należy zwrócić uwagę na to, aby niemowlę obejmowało ustami brodawkę wraz z otoczką. Jeśli maluch je zbyt łapczywie, należy karmić go w pozycji lekko odchylonej do tyłu, dzięki mleko wolniej będzie wpływało do jego ust.
Zaleca się również odciągnięcie niewielkiej partii mleka przed przystawieniem malucha, po to aby piersi nie były zbyt pełne. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolki niemowlęcej, ważne jest także by nie przekarmiać maluszka. Lepiej jest przystawiać dziecko do piersi częściej, ale na krócej.
Jeśli dziecko ma kolkę, a karmione jest mlekiem modyfikowanym, najlepiej zaopatrzyć się w butelkę antykolkową, która ma zapobiegać połykaniu nadmiernej ilości powietrza w trakcie ssania. Bardzo ważne jest, by smoczek w trakcie był całkowicie wypełniony mlekiem. Po każdym karmieniu należy trzymać dziecko w pozycji pionowej nawet do 30 minut, dopóki mu się nie odbije.

Co jeść, żeby dziecko nie miało wzdęć?

Sposobem na kolkę u dziecka jest także prawidłowa dieta podczas karmienia piersią. Należy przede wszystkim obserwować malucha i odnotowywać, którym pokarmom zjedzonym przez matkę towarzyszą wzdęcia i kolkowe bóle brzuszka. Dieta kobiety karmiącej piersią powinna być zdrowa i zbilansowana, obfita w różnorodne składniki pokarmowe, tj. taka jaka powinna być w okresie ciąży.
Dziecku na pewno nie służą potrawy ciężkostrawne, smażone, doprawione ostrymi przyprawami. Aby pomóc niemowlakowi z kolką, w okresie laktacji dobrze jest ograniczyć spożywanie produktów wzdymających, takich jak kalafior czy też rośliny strączkowe. Wiele kobiet ogranicza również spożycie czekolady w okresie karmienia piersią.

Więcej

Noworodek

Noworodek

„Niedoczynność tarczycy u dzieci – przyczyny, objawy, leczenie, dieta

Niedoczynność tarczycy u dzieci wynika z niedoboru hormonów tarczycy – wrodzonego lub nabytego. Przedłużającą się żółtaczka u noworodków może być objawem wrodzonej niedoczynności tarczycy, wymagającej natychmiastowego leczenia. W rozpoznaniu ważną rolę odgrywa badanie TSH – niski poziom sugeruje problemy z tarczycą. Jak leczyć to schorzenie i jaką dietę stosować u małego pacjenta, by złagodzić dolegliwości?

Chora tarczyca u dziecka – niedobór hormonów tarczycy 

Tarczyca to gruczoł znajdujący się w środkowej części szyi. Wydziela do krwi hormony, warunkujące prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka już w łonie matki i później przez całe życie. Hormony tarczycy są jednym z kluczowych czynników prawidłowego rozwoju mózgu i układu nerwowego, regulują metabolizm, produkcję ciepła, siłę mięśniową.
Czynność tarczycy regulowana jest przez struktury w mózgu – podwzgórze i przysadkę mózgową. Przysadka wytwarza hormon TSH (hormon tyreotropowy), pobudzający tarczycę do produkcji jej hormonów – T3 i T4. Niezbędny do syntezy hormonów tarczycy jest jod. Zaburzenia funkcji gruczołu to nadczynność tarczycy – nadmiar hormonów tarczycowych oraz niedoczynność tarczycy, czyli ich niedobór, który może być groźny w skutkach zwłaszcza u najmłodszych.
Niedoczynność tarczycy u niemowlaka grozi nieprawidłowym rozwojem układu nerwowego. Z tego powodu w Polsce każdy noworodek bez wyjątku po urodzeniu jest badany w kierunku niedoczynności tarczycy, której ewentualne wykrycie jest wskazaniem do rozpoczęcia natychmiastowego leczenia, najlepiej jeszcze w pierwszym tygodniu życia.

Jakie są przyczyny niedoczynności tarczycy u dzieci?

Istnieją różne typy niedoczynności tarczycy (hipotyreozy): wrodzona niedoczynność tarczycy, nabyta (pojawiająca się w trakcie życia), dziedziczna (genetyczna), sporadyczna (stwierdzona u dziecka, gdy w rodzinie nie ma chorób tarczycy), przejściowa, trwała.
Niedoczynność tarczycy może być spowodowana jej nieprawidłową funkcją lub za małą produkcją TSH w przysadce mózgowej, czyli niewystarczającym pobudzeniem tarczycy „od góry”. Stan ten nazywamy wtórną niedoczynnością tarczycy.
Przyczyny nabytej niedoczynności tarczycy u dzieci starszych to choroba Hashimoto (choroba autoimmunologiczna), po leczeniu nadczynności tarczycy – operacyjnie lub radiojodem, po leczeniu guza mózgu (radioterapii lub operacji) – guzy mózgu to drugie co do częstości (po białaczkach) choroby nowotworowe u dzieci, po leczeniu amiodaronem – lekiem stosowanym w arytmii serca.
Choroba Hashimoto to choroba autoimmunologiczna (zwana też przewlekłym limfocytarnym zapaleniem tarczycy) i dotyczy głównie dzieci starszych, kilku- i kilkunastoletnich. Polega na tym, że nasz układ odpornościowy produkuje przeciwciała, które uszkadzają tarczycę. Jak każda choroba autoimmunologiczna, przewlekłe zapalenie tarczycy u dziecka wiąże się z wyższym ryzykiem występowania innych chorób z tej grupy – cukrzycy typu 1, bielactwa, łysienia plackowatego, łuszczycy i innych.

Wrodzona niedoczynność tarczycy u dzieci 

Przyczyny wrodzonej niedoczynności tarczycy to zaburzenia rozwoju tarczycy w życiu płodowym, zaburzenia produkcji hormonów tarczycy czy znaczny niedobór jodu.
Niskie TSH u dziecka (niedoczynność przysadki mózgowej), choroby tarczycy i ich leczenie u matki w czasie ciąży, wady anatomiczne okolicy podwzgórza i przysadki – rozszczep podniebienia, niedorozwój ciała modzelowatego mózgu, hiperteloryzm, czyli nadmiernie szerokie rozstawienie oczu również mogą skutkować chorą tarczycą. 
Wcześniactwo, niedotlenienie w czasie porodu, ciężkie infekcje noworodków, niedobór jodu u matki w czasie ciąży powodują przemijającą niedoczynność tarczycy u niemowlaka.
Wrodzona hipotyreoza u dziecka częściej niż statystycznie występuje u dzieci z zespołem Downa – aż w 3 proc. przypadków.

Więcej

Wcześniak

Wcześniak

„ Co to jest wiek chronologiczny wcześniaka?

 
Wiek chronologiczny, inaczej nazywany metrykalnym lub prawnym, to wiek liczony od momentu narodzin. Także w przypadku wcześniaka. Należy ten termin odróżnić od często używanego w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych tzw. “wieku korygowanego”, który oblicza się odejmując od wieku chronologicznego liczbę tygodni, która pozostała do porodu w momencie narodzin. W czasie pierwszych miesięcy życia wcześniaka zwykle częściej posługujemy się wiekiem korygowanym. Zwłaszcza w gabinecie lekarskim. Są jednak wyjątki np. przy wyznaczaniu terminów szczepień brany jest pod uwagę wiek chronologiczny dziecka.
 
 

Co to jest metoda NDT-Bobath?

Metoda NDT-Bobath to jeden ze sposobów rehabilitacji wcześniaków. Polega ona na usprawnianiu ciała dziecka poprzez zmniejszanie napięcia mięśni, hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz wyzwalanie odruchów prawidłowych. Metoda NDT-Bobath jest kompleksową metodą ćwiczenia ciała wcześniaka – polega nie tylko na ćwiczeniu wybranych fragmentów, ale całego ciała dziecka. Metoda NDT-Bobath powstała jako sposób rehabilitacji dla dzieci z dysfunkcją Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).
 

Jak karmić wcześniaka?

Odruch ssania wykształca się u dzieci po 32. tygodniu ciąży. Do tego czasu wcześniaki karmione są pozajelitowo – za pomocą kroplówki (przed 28. tygodniem) lub za pomocą sondy (po 28. tygodniu). Kiedy u dziecka ukształtuje się odruch ssania, jest karmione ze strzykawki (jednocześnie do ssania podaje mu się palec). W końcu, kiedy wcześniak jest już gotowy (jego układ pokarmowy jest w pełni rozwinięty), może zostać karmiony piersią lub butelką. W karmieniu piersią pomaga wcześniejsze stosowanie metody kangura. Pamiętaj, że jeśli chcesz karmić dziecko piersią, musisz po porodzie regularnie odciągać pokarm za pomocą laktatora – ze względu na przedwczesny poród i stres towarzyszący przebywaniu dziecka w inkubatorze, może się to okazać bardzo trudne. Niemniej jednak mleko powinno być odciągane około 10 razy na dobę. Na początku karmieniom będzie towarzyszyło ważenie przed i po – żeby sprawdzić, czy dziecko potrafi przyjmować pokarm.

 

Czy wcześniaki są bardziej narażone na SIDS?

 
Tak – wcześniaki, czyli dzieci urodzone przed końcem 37. tygodnia ciąży (oraz dzieci o masie ciała poniżej 2500 g) znajdują się w grupie bardziej narażonej na SIDS. Dzieje się tak ze względu na nie w pełni rozwinięty układ oddechowy i nerwowy. Bezdech zdarza się wielu noworodkom, jednak jeśli powyżej 20 sekund może doprowadzić do niedotlenienia mózgu, zwolnienia akcji serca i w konsekwencji do śmierci. 
 

Co to jest metoda Vojty?

Metoda Vojty to technika rehabilitacji polegająca na wywoływaniu odruchów poprzez stymulację stref ciała pacjenta, stosowana m.in. u wcześniaków w celu zniwelowania opóźnienia rozwoju psychoruchowego. Polega na stymulowaniu określonych stref na ciele dziecka, co ma doprowadzić do wywołania określonego wzorca ruchowego, zbliżonego do wzorca idealnego. Metoda Vojty może być stosowana od pierwszych dni życia dziecka, jest dla malucha zupełnie bezbolesna.
 

Co to jest metoda kangura?

Metoda kangura to sposób opieki nad dzieckiem, który może być wykorzystywany wobec wcześniaków oddychających samodzielnie, o odpowiedniej masie ciała (przynajmniej 2 kg). Nagiego wcześniaka kładzie się na nagim brzuchu mamy. Bezpośredni kontakt z mamą uspokaja dziecko, ogrzewa malucha, pobudza pracę płuc, wyrównuje akcję serca. Wcześniak może w tym czasie również próbować ssać pierś. Ważne jest, by okryć plecy malucha! Cały proces może być stopniowo wydłużany.
 

Więcej

 
Poradnia Preluksacyjna

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia zajmuje się profilaktyką i diagnostyką stawów biodrowych u noworodków i niemowląt w kierunku rozwojowej dysplazji oraz oceną rozwoju motorycznego dzieci wraz z konieczną diagnostyką USG i RTG. W Poradni przeprowadzane są badania USG bioderek dziecięcych. Poradnia dysponuje aparatem RTG i USG.

By skorzystać z wiedzy lekarzy specjalistów wypełnij formularz zamieszczony obok.

Przyjmujemy w soboty

Przyjmujemy w soboty

Duże zainteresowanie wizytą Dziecka u Lekarzy Rodzinnych w sobotę powoduje, że linie są zajęte. Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza, który znajduje się obok. Pracownik Centrum Medycznego VITA oddzwoni najszybciej, jak to będzie możliwe.

W soboty Lekarze Rodzinni przyjmują w godz. 8-12

Zapraszamy do Centrum Medyczne VITA, ul. Modrzewiowa 1 w Urszulinie.

Centrum Medyczne VITA – Organizator

Centrum Medyczne VITA – Organizator

Szanowni Państwo,

bardzo się cieszę, że mam możliwość organizowania akcji społecznej dla Dziewczyn i Kobiet “Urszulin dla Mam”. Ufam, że w ramach projektu będziemy mogli wspólnie z Państwem, naszymi Pacjentami realizować ciekawe i potrzebne działania prozdrowotne.

Zachęcam do osobistego przekonania się o wysokiej kulturze osobistej oraz poziome profesjonalizmu personelu lekarskiego i innych specjalistów. Centrum Medyczne VITA w Urszulinie to ośrodek w pełni skomputeryzowany – innowacyjny sprzęt to standard w Centrum, a zespół ponad 60 osób ma jeden cel, zaspokoić Państwa potrzeby, potrzeby Pacjentów. Gorąco zapraszam do odwiedzenia placówki, którą mam przyjemność prowadzić.
Paweł Skrętowicz
Dyrektor / Właściciel

Centrum Medyczne VITA – krótko o atutach

Nasz NZOZ świadczy usługi medyczne w wielu zakresach, m.in.: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna,  Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Rehabilitacja Lecznicza (gł. fizjoterapia), Stomatologia, Medycyna Pracy.

Obecnie w przychodni pracuje ponad 50 specjalistów, 6 pielęgniarek, 2 położne, 6 fizjoterapeutów, 1 technik rtg w 20 poradniach AOS (w tym 14 bezpłatnych), 3 pracowniach (RTG, USG, Prób wysiłkowych), poradni lekarza rodzinnego, poradni medycyny pracy, poradni stomatologicznej, dziale fizjoterapii i pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

Centrum Medyczne VITA jest w pełni skomputeryzowany, wyposażony w wiele innowacyjnych sprzętów i rozwiązań. Pomieszczenia działu fizjoterapii są klimatyzowane, w przychodni zainstalowano monitoring. Specjaliści wykonują badania USG: narządu ruchu, stawów biodrowych, naczyń, doppler kończyn, ginekologiczne: dopochwowe, przezbrzuszne, piersi, jamy brzusznej, tarczycy, urologiczne.

Pracownia RTG jest ucyfrowiona. Mieszczą się tam aparat stacjonarny do zdjęć kostnych i płuc oraz aparat do zdjęć stomatologicznych. Jeśli konieczny będzie opis pacjent może go odebrać po 24h (opisy wykonuje firma Diamedica z Gdańska).

Pięciu kardiologów przeprowadza badanie „echa serca” na super echokardiografie nowym Vividzie 5, a 1 wykonuje „próby wysiłkowe na bieżni bądź cykloergometrze.

Usługi w zakresie rehabilitacji: laseroterapia, ultradźwięki, elektroterapia, kinezyterapia, hydroterapia, magnetoterapia, masaże: klasyczny i limfatyczny, diatermia i lampa Sollux. Proponujemy też zabiegi na innowacyjnych sprzętach: laser wysokiej częstotliwości, Salus Talent, czy fala uderzeniowa.

Wykonujemy testy alergologiczne: płatkowe i punktowe. Świadczymy usługi dermatologiczno-kosmetyczne poprzez stosowanie lasera CO2 oraz urządzeń firmy Yasumi, Oktoline i RF Lavatron.

By przejść na stronę Centrum Medycznego VITA proszę kliknąć w baner zamieszczony obok.

 

Poradnia Wad Postawy

Poradnia Wad Postawy

Poradnia udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży. Do wad postawy zalicza się :
– skrzywienia boczne kręgosłupa,
– odstające i asymetryczne łopatki,
– koślawość i szpotawość kolan,
– płaskostopie, stopy płasko-koślawe i wiele innych.
Poradnia dysponuje aparatem RTG i USG.

By skorzystać z wiedzy lekarzy specjalistów wypełnij formularz zamieszczony obok.